Praca synonim

1. jako praca

aktywność, chleb, dorobek, działalność, harówka, katorga, kierat, kreacja, krwawica, krzątanina, mozół, obowiązek, orka, robota, trud, twórczość, utrzymanie, zadanie, znój (podn.)

Przykłady

Ilu ludzi przez całe swe życie we wszystkim płynie w przeciętności, ich praca jest jedynie pracą, to znaczy sposobem zarabiania na utrzymanie. (Jacek Dukaj, „Lód”)

Od nadmiernej harówki zbytnio im drżą niezdarne ręce. Doprawdy nie ma dnia, aby pracujący człowiek znalazł czas na prawdziwą rzetelność, albo pozwolił sobie na utrzymanie najprostszych, ludzkich stosunków z sąsiadami, albowiem jego cena pracy spadłaby na rynku. Ma czas tylko na to, by być maszyną. (Henry David Thoreau, „Walden, czyli życie w lesie”)

Antonim: bezrobocie

2. jako czynność

akcja, czynność, działanie, funkcjonowanie, ruch

Przykład

Jeśli człowiek zaniecha pracy, zwykłych czynności, codziennej bieganiny, żeby poważnie poświęcić się jednej tylko myśli, dzieje się coś odwrotnego. (Jonathan Littell, „Łaskawe”)

Antonim: bezruch, leniuchowanie

3. jako posada

chałtura (posp.), etat, fotel, fucha (posp.), funkcja, posada, praktyka, stanowisko, stołek, zajęcie, zatrudnienie

Przykład

Żaden człowiek nie może drugiemu zastąpić zajęcia, nie ginie on nawet wtedy, gdy straci najistotniejszego, najważniejszego, najukochańszego człowieka, ale kiedy odebrać mu pracę czy zajęcie, usycha i niebawem umiera. (Thomas Bernhard, „Autobiografie”)

Antonim: dymisja

4. jako miejsce pracy

firma, instytucja, miejsce pracy, miejsce zatrudnienia, przedsiębiorstwo, zakład (pracy)

Przykład

Pracuję w wydawnictwie. Firma znajduje się w Warszawie.

5. jako praca pisemna

dysertacja, dzieło, opracowanie, referat, rozprawa, rozprawka, studium, szkic, tekst, traktat, utwór

Przykład

Piszę pracę zaliczeniową. Moja rozprawa dotyczy romantyzmu w Polsce.

Komentarze

~ kolorowy
11/8/19, 1:52 PM
fajna gra super
~ ja
1/15/19, 1:41 PM
fajne
~ kikrum
9/6/18, 12:01 PM
hej ta strona jest zajefajna :]