Pracownik synonim

robotnik, podwładny, siła robocza, siła najemna, współpracownik, zatrudniony, osoba zatrudniona, etatowiec, pracobiorca, zleceniobiorca, asystent, pomocnik

Przykład:

Szukamy pracownika do działu marketingu. Zadaniem zatrudnionego będzie opracowywanie materiałów promocyjnych. 

Antonim: pracodawca

Komentarze