Prawo synonim

1. Jako nauka

jurysprudencja, prawoznawstwo

Przykład:

Naukę o prawie nazywamy prawoznawstwem.

 

2. Jako ogół przepisów

legislacja, prawodawstwo, Temida, ustawodawstwo

Przykład:

Jedną z form stanowienia prawa jest legislacja.

 

3. Jako norma prawna

dekret, nakaz, norma, obyczaje, przepis, reguła, rozporządzenie, rygory, ustawa, zasada

Przykład:

Prezydent skorzystał z prawa weta kilka razy – ostatnio również zawetował ustawę.

 

4. Jako zasada rządząca jakimś procesem

norma, prawidło, prawidłowość, przepis, zasada

Przykład:

Izaak Newton sformułował prawo powszechnego ciążenia oraz trzy zasady dynamiki.

 

5. Jako uprawnienia przysługujące komuś

immunitet, legitymacja, pełnomocnictwo, prerogatywa, przywilej, uprawnienie

Przykład:

Na mocy prawa do obrony oskarżony otrzymuje pewne uprawnienia, z których może skorzystać.

Komentarze