Prekursor synonim

pionier, nowator, inicjator, innowator, ojciec, założyciel, pomysłodawca, twórca, wynalazca, odkrywca

Przykład: 

Za prekursora radia uznaje się Guglielmo Marconiego, mimo że w 1945 r. prawa patentowe do tego wynalazku otrzymał Nikola Tesla. To jego powinno się zatem uważać za pioniera w dziedzinie radiofonii.  

Antonim: kontynuator, epigon

Komentarze