Prestiż synonim

szacunek, poważanie, respekt, poszanowanie, atencja, uznanie, estyma, autorytet, renoma, istotność, doniosłość, wysokie notowania, ranga, wartość, ważność, splendor, pozycja, znaczenie, wpływ, reputacja, zaszczyty, mir (przest.), sława

Przykład:

Na prestiż pracuje się latami, ale wystarczy błąd, aby w jednej chwili stracić całą renomę

Antonim: brak poważania, nieważność, nieistotność

Komentarze