Procedura synonim

sposób, metoda, droga, system, metodyka, tryb, operacja, plan, postępowanie, technika, algorytm

Przykład:

Procedura adopcyjna jest bardzo złożonym i długim procesem. Wszystko dlatego, że postępowanie polega na sprawdzeniu potencjalnych rodziców, a potem wdrożeniu ich w nowe role. 

Komentarze