Proces synonim

1. Jako bieg zdarzeń

bieg, przebieg, ciąg, ewolucja, odbywanie się, porządek, postęp, rozwój, tok

Przykład:

Oswajanie psa lub kota jest długotrwałym procesem. Z czasem daje się jednak zauważyć postęp - u zwierzęcia stopniowo następuje zanik reakcji obronnych. 

Antonim: stagnacja, regres

 

2. Jako proces sądowy

posiedzenie sądu, postępowanie, postępowanie sądowe, proces sądowy, przewód, przewód sądowy, rozprawa, rozprawa sądowa, sprawa, sprawa sądowa

Przykład:

W poniedziałek rozpoczął się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o zabójstwo. Eksperci przewidują, że ze względu na brak niezbitych dowodów, sprawa nie zostanie szybko rozstrzygnięta. 

 

3. Jako mechanizm działania

mechanizm, sekwencja, cykl, system, zjawisko

Przykład: 

Apoptoza to proces fizjologiczny, który można określić jako samobójczą śmierć komórki organizmu. Mechanizm ten wciąż nie został całkowicie poznany. 

Komentarze