Projekt synonim

1. Jako pomysł

myśl, zamysł, koncept, koncepcja, pomysł, idea, wizja

Przykład:

Chodzi mi po głowie projekt innowacyjnego domu inteligentnego. Mam nadzieję, że uda mi się urzeczywistnić tę wizję

Antonim: realizacja

 

2. Jako plan działania

zamiar, program, harmonogram, koncepcja, plan, strategia, taktyka, zamierzenie, agenda, rozkład

Przykład: 

Ogłaszamy konkurs na projekt wydarzenia z okazji Dnia Ziemi. Prace konkursowe w postaci proponowanego programu imprezy można nadsyłać do 1 marca b.r. 

 

3. Jako działanie

inicjatywa, przedsięwzięcie, akcja, kampania

Przykład: 

Ruszamy z projektem “Ponad granicami”. Akcja ma na celu zjednoczenie przedstawicieli różnych kultur. 

 

4. Jako wstępna wersja czegoś

zarys, szkic, schemat, kontur, wzór, rysunek, rzut

Przykład: 

Przygotowałem wstępny projekt aranżacji mieszkania. Proszę spojrzeć na ten szkic.  

Antonim: ostateczna wersja

 

5. Jako dokument

pismo, wniosek, petycja, podanie, dokument 

Przykład:

Złożyliśmy projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Sejm omówi ten dokument na najbliższym posiedzeniu.

Komentarze