Promować synonim

1. w znaczeniu "roszerzać zasięg czegoś"
upowszechniać, reklamować, polecać, lansować, propagować, zachwalać, krzewić, popierać, zalecać, rozpowszechniać, popularyzować, rekomendować
Przykład:
Konkurs miał promować literaturę dla ludzi młodych. Jego pomysłodawcy chcieli więc popularyzować ideę czytelnictwa przede wszystkim wśród młodzieży.

2. w znaczeniu "podnieść rangę czegoś lub kogoś"
awansować, wywyższać, nobilitować, wyróżnić, wynieść
Przykład:
Rektor uniwersytetu promował mojego znajomego na profesora. Tym samym awansował go w uniwersyteckiej hierarchii.
Antonim: degradować, odwołać, zwolnić, zdymisjonować

Komentarze