Przeciwieństwo synonim

1. Jako sprzeczność

antynomia, paradoks, kontrast, niezgodność, rozbieżność, rozziew, sprzeczność, zaprzeczenie, zróżnicowanie, odwrotność, antagonizm

Przykład:

Jeśli mielibyśmy dobierać antagonizmy, to przeciwieństwem komunizmu będzie neoliberalizm, a faszyzmu - anarchizm. (Kompas poglądów politycznych, Newsweek Polska, 23.02.2018

Antonim: podobieństwo

 

2. Jako przeszkoda

bariera, komplikacja, przeszkoda, perypetie, trudność, męczarnia, utrapienie, udręka, przeciwność, przeciwność losu, blokada, zawada, przeprawa, opór, niepomyślność, niepowodzenie, niefortunność, nieszczęście

Przykład:

Na drodze do osiągnięcia celu musiałam zmierzyć się w wieloma przeciwieństwami losu. Dzięki tym przeciwnościom zyskałam pewność, że poradzę sobie w każdej sytuacji. 

Antonim: ułatwienia, sprzyjające warunki

Komentarze