Przekonanie synonim

1. Jako osąd na dany temat

opinia, pogląd, przeświadczenie, mniemanie, ocena, osąd, sąd, stanowisko, zapatrywanie, zdanie, credo, ideologia, zapatrywanie, postrzeganie, spojrzenie, widzenie, wizja, punkt widzenia, optyka, orientacja, perspektywa, pewność

Przykład:

Panuje przekonanie, że osoby w podeszłym wieku mają mniejsze potrzeby. Nie podzielam tego poglądu

 

2. Jako nakłonienie kogoś do czegoś

nakłonienie, namówienie, namowa, perswazja, podszept, skuszenie, zachęcenie, nakręcenie kogoś na coś, urobienie kogoś (pot.), przekabacenie (pot.) 

Przykład:

Przekonanie go nie było łatwe. Za moją namową zgodził się jednak na zagraniczny urlop.

Komentarze