Przyczyna synonim

powód, podłoże, źródło, uwarunkowania, warunki, bodziec, czynnik, czynnik sprawczy, generator, impuls, motyw, motywacja, motor napędowy, pretekst, siła sprawcza, stymulator, inspiracja, zachęta, geneza, pochodzenie, zaczyn, zalążek, zarzewie, determinanta, okoliczność, zawiązek, kolebka, podnieta 

Przykład:

Wydawało mi się, że przyczyną moich niepowodzeń w pracy jest nadmierny stres. Psycholog uświadomił mi jednak, że źródło problemu leży całkiem gdzie indziej. 

Antonim: skutek

Komentarze