Przyczyniać się synonim

dawać początek, doprowadzać, mieć wpływ, odciskać piętno, oddziaływać, pomagać, powodować coś, prowokować coś, przykładać do czegoś rękę, rzutować, wnosić wkład, wpływać, wyciskać piętno, wywierać wpływ, wywoływać

Przykład:

Palenie papierosów przyczynia się do rozwoju różnych chorób. Może też doprowadzić do utraty wzroku.

Antonim: być bezsilnym

Komentarze