Przykład synonim

1. Jako wzór do naśladowania

ideał, wzorzec, mistrz, autorytet, geniusz, tuz, as, orzeł, znakomitość, wzór do naśladowania

Przykład: 

Warto mieć w życiu dobry przykład do naśladowania. Takim autorytetem może być rodzic, nauczyciel lub sławna osoba.  

Antonim: nieudacznik

 

2. Jako wzór czegoś

schemat, model, wzorzec, wzór, próbny egzemplarz

Przykład: 

Znalazłam w internecie ciekawy przykład CV i na bazie tego wzoru stworzyłam własny życiorys. 

 

3. Jako fakt służący za popracie czegoś

dowód, egzemplifikacja, exemplum, ilustracja, zobrazowanie, obraz, objaśnienie, wyjaśnienie, unaocznienie, świadectwo, potwierdzenie

Przykład:

Nie wierzysz, że świnki morskie są mądre? Podam ci przykład filmu, na którym kobieta daje pokaz tresury świnki morskiej. Według mnie to najlepszy dowód na inteligencję tych gryzoni. 

Antonim: poszlaka

Komentarze