Punkt wyjścia synonim

źródło, podstawa, podłoże, zalążek, wstęp, podwalina, baza, podbudowa, przyczynek

Przykład:

W ten sposób w wierszu perspektywa egologiczna stanowi tylko punkt wyjścia do perspektywy ekologicznej, a ekologiczny problem opisany w tekście staje się przyczynkiem do szerokiego spojrzenia nie tylko na sprawy zwierząt (...). (Michał Pranke: Zazwierzęcenie. O zwierzętach w literaturze i kulturze, 2018)

Antonim: rezultat

Komentarze