Rezultat synonim

efekt, implikacja, konsekwencja, następstwo, owoc, plon, pokłosie, produkt, skutek, twór, wynik, wytwór, zysk, żniwo

Przykład:

Nasze działania przynoszą rezultaty – w ostatnim kwartale zaobserwowaliśmy wzrost wyników sprzedaży.

Antonim: założenie

Komentarze