Rodzaj synonim

typ, gatunek, wariant, odmiana, wersja, wariacja, kategoria, klasa, sort, model, genre

Przykład:

W internecie wyróżniamy trzy rodzaje wypowiedzi, w zależności od kanału komunikacji. Są to następujące typy: konwersacyjny, e-mailowy i hipertekstowy. 

Komentarze