Rola synonim

1. Jako zadanie do zrealizowania

zadanie, misja, powinność, służba, obowiązek, posłannictwo, powołanie, zobowiązanie, funkcja, przeznaczenie

Przykład:

Żurnalistyka śledcza jako specyficzny rodzaj dziennikarstwa odgrywa olbrzymią rolę w procesie kształtowania opinii publicznej. Pełni ona funkcję komunikacyjną (informacyjną), co oznacza, że jest zobowiązana dostarczać odbiorcy rzetelnych i sprawdzonych informacji (...).Równie istotnym zadaniem, a może zadaniem najważniejszym, jakie stoi przed dziennikarstwem śledczym, jest powinność szeroko rozumianej kontroli. (Z historii mediów i dziennikarstwa: Studium selektywne, Praca zbiorowa, 2015)

 

2. Jako udział, znaczenie kogoś

znaczenie, ranga, pozycja, miejsce, udział, wartość, wpływ, uznanie

Przykład:

NSZZ "Solidarność" odegrał dużą rolę w obaleniu komunizmu w Polsce. Niemały wpływ miał na to również Jan Paweł II. 

3. Jako postać odtworzona przez aktora

kreacja, wcielenie, postać, realizacja, odegranie, odtworzenie, wykonanie 

Przykład:

W 2012 r. Meryl Streep dostała Oscara za rolę w filmie "Żelazna Dama". Jej kreacja została doceniona także podczas rozdania Złotych Globów. 

 

4. Jako tekst aktora

kwestia, partia, tekst

Przykład:

Jeśli aktor zapomni podczas spektaklu swojej roli, dubler podpowie mu jego kwestię

 

5. Jako ziemia uprawna

ziemia, pole, poletko, grunt, użytek, areał, ugór, majątek rolny

Przykład:

Uprawiam rolę od 20 lat. Ziemię odziedziczyłem po ojcu. 

 

6. Jako duża rolka

bela, rulon, wałek, zwój

Przykład:

Dawniej książka miała postać dużej roli zapisanego papieru. Takie zwoje do dzisiaj można oglądać w wielu muzeach i zabytkowych bibliotekach.  

Komentarze