Różnica synonim

dyferencja, rozbieżność, odmienność, niezgodność, sprzeczność, antynomia, dysonans, niekompatybilność, odrębność, przeciwstawność, przepaść, rozdźwięk, rozziew, antagonizm, kontrast, niewspółmierność, niejednolitość, asymetria, nierówność, dysproporcja, konflikt, kolizja, nierówność, zróżnicowanie

Przykład: 

Średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej oscyluje w okolicach 16,3%. Jedną z przyczyn tej rozbieżności jest dyskryminacja płacowa. 

Antonim: podobieństwo 

Komentarze