Różnorodność synonim

heterogeniczność, niejednorodność, rozbieżność, rozmaitość, różnolitość, różnorakość, urozmaicenie, wieloaspektowość, wielorakość, wielowarstwowość, zróżnicowanie

Przykład:

Różnorodność biologiczna to inaczej mnogość i rozmaitość gatunków stanowiących różne formy życia.

Antonim: jednorodność

Komentarze