Rozwijać synonim

1. Jako rozprostowanie czegoś zwiniętego

odwijać, prostować, rozkładać, rozprostowywać

Przykład:

Rozwinął rulon papieru, a następnie rozprostował go na stole.

Antonim: zwijać

 

2. Jako otwieranie czegoś zapakowanego

odpieczętowywać, odwijać, otwierać, rozpakowywać, rozwiązywać

Przykład:

Chłopczyk z zapałem rozwijał prezenty. Otwierał je po kolei, przy czym coraz szerzej się uśmiechał.

Antonim: pakować, zawijać

 

3. W odniesieniu do jakiejś działalności

doskonalić, modernizować, organizować, podwyższać, pogłębiać, poszerzać, powiększać, rozbudowywać, rozkręcać (pot.), rozszerzać, ulepszać, unowocześniać, uruchamiać, usprawniać, uzupełniać, zakładać, zwielokrotniać, zwiększać

Przykład:

Nieustannie rozwijamy naszą firmę poprzez ulepszanie procesu produkcji.

Komentarze