Rzeczywistość synonim

1. Jako sytuacja lub warunki

fakty, okoliczności, realia, sytuacja, środowisko, tło, uwarunkowania, warunki

Przykład:

Rzeczywistość nie wygląda dobrze – ludzie stracili pracę, przez co znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.

 

2. Jako coś, co istnieje

otoczenie, real (pot.), realność, świat realny

Przykład:

On jest kompletnie oderwany od rzeczywistości. Mam wrażenie, że żyje w jakimś innym świecie.

Antonim: iluzja

Komentarze