Siła synonim

1. w odniesieniu do energii fizycznej

krzepa, moc, tęgość, wigor, tężyzna, ikra, energia

Przykład:

Powoli odzyskuję siłę po długiej chorobie. Mam więc nadzieję, że już niebawem nabiorę krzepy.

Antonim: osłabienie, wątłość, cherlactwo, słabość, powolność, chorowitość

 

2. jako siła wewnętrzna, duchowa

hart, moc, potencjał, wartość, wytrzymałość, możliwości, zasoby, potęga

Przykład:

Nie zgodziła się na kompromis, dając wyraz swojej sile charakteru, zresztą od początku wierzyłem w jej możliwości.

Antonim: niemoc, bezradność, rezygnacja, bezsilność, słabość, uległość

 

3. w odniesieniu do wywierania presji

przemoc, przymus, presja, nacisk

Przykład:

Policja musiała zatrzymać siłą sprawcę wypadku. Niestety niekiedy konieczne jest użycie przemocy.

 

4. w odniesieniu do oddziaływania, wywoływania skutków

natężenie, znaczenie, intensywność, ważność, waga, ranga, powaga, moc, oddziaływanie

Przykład:

Od razu pokonał mnie siłą argumentów. Ich waga, jego ton i okoliczności nie pozwalały na dyskusję. 

Komentarze