Skutek synonim

rezultat, konsekwencja, efekt, następstwo, pokłosie, plon, owoc, reperkusja, wynik

Przykład:

Bezsenność może być skutkiem stresu, który niesie za sobą wiele poważnych konsekwencji. 

Antonim: przyczyna

Komentarze