Słownik synonim

1. Jako publikacja

glosarium, glosariusz, leksykon, słownictwo, dykcjonarz (przestarz.)

Przykład:

Słowniki przydają się nie tylko podczas nauki, ale także w codziennej komunikacji m.in. do uporządkowania firmowej terminologii. W tym przypadku sprawdza się glosariusz.

 

2. Jako zasób słów

leksyka, słownictwo

Przykład:

Twój słownik jest bardzo ubogi. Jeśli nie poszerzysz słownictwa, nigdy nie napiszesz dobrego wypracowania.

Komentarze