Słowo synonim

1. Jako wyraz

wyraz, jednostka leksykalna, leksem, verbum, wyrażenie, pojęcie, termin, hasło

Przykład:

Najnowszy słownik języka polskiego zawiera prawie 40 tys. słów, w tym 3 tys. nowych wyrazów

 

2. Jako wypowiedź

wypowiedzenie, wypowiedź, zwrot, zakomunikowanie (czegoś), wysłowienie, przemówienie, orędzie

Przykład:

Przed rozpoczęciem spotkania autorskiego prowadzący wygłosił słowo wstępne. W swojej wypowiedzi krótko przybliżył sylwetkę pisarza. 

 

3. Jako obietnica

obietnica, promesa, przyrzeczenie, przysięga, zapewnienie, deklaracja, gwarancja, zaświadczenie, parol (daw.), poręczenie, ślubowanie 

Przykład:

Dał mi słowo, że już mnie nie zawiedzie. Nie ufam jednak jego obietnicom.

Komentarze