Specyfika synonim

odmienność, osobliwość, swoistość, cecha charakterystyczna, cecha szczególna, szczególność, niepowtarzalność, wyjątkowość, odrębność, oryginalność, osobność, specyficzność, niezwykłość, właściwość, własność, atrybut

Przykład:

Osobliwością zawodu wolnego strzelca jest niestabilność finansowa. To sprawia, że wiele osób nie może zaakceptować specyfiki tego stylu pracy.

Antonim: zwyczajność

Komentarze