Społeczeństwo synonim

cywilizacja, gawiedź, ludność, ludzie, ludzkość, naród, obywatele, ogół, populacja, rzesza, społeczność, tłum, wspólnota, zbiorowość

Przykład:

W Polsce można zaobserwować proces starzenia się społeczeństwa. Polega on na zwiększeniu udziału starszych osób w ogólnej liczbie ludności, a zmniejszeniu liczby urodzeń.

Antonim: jednostka, człowiek

Komentarze