Stanowisko synonim

1. Jako pogląd, opinia

zdanie, zapatrywanie, spojrzenie, spostrzeżenie, opinia, ocena, mniemanie, pogląd, światopogląd, myśl, nastawienie, podejście, pojęcie, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, sąd, teza, twierdzenie, refleksja, przemyślenie, stosunek, ustosunkowanie się, głos, opowiedzenie się za czymś, koncepcja

Przykład: 

Minister przedstawił swoje stanowisko w sprawie dotacji dla rolników. Jego zdaniem należą się one tylko najbardziej pokrzywdzonym przez suszę. 

Antonim: obojętność

 

2. W kontekście zawodowym

funkcja, pozycja, ranga, urząd, zawód, profesja, zajęcie, zatrudnienie, etat, stopień, szczebel

Przykład:

Od poniedziałku zajmę nowe stanowisko w firmie. Funkcja kierownika projektu będzie się dla mnie wiązała nie tylko z większym prestiżem, ale i wyższą pensją. 

 

3. Jako miejsce 

lokalizacja, punkt, miejsce, okienko, kasa, punkt przyjęć, lokal

Przykład: 

Stanowisko numer trzy za chwilę zostanie zamknięte. Oczekujących prosimy o podejście do pozostałych okienek. 

 

4. W kontekście wojskowym

punkt, przyczółek, posterunek, miejsce, baza, pozycja

Przykład: 

Kiedy żołnierze szykowali się do zajęcia dogodnego stanowiska do ataku, ich przyczółek został ostrzelany przez wroga. 

Komentarze