Stricte synonim

dokładnie, ściśle, precyzyjnie, dosłownie, literalnie

Przykład:

Ambicje Marka nie były stricte badawcze. Podobnie jak jego publikacje, które trudno nazwać dosłownie naukowymi.

Komentarze