Stwierdzenie synonim

spostrzeżenie, twierdzenie, sformułowanie, konstatacja, obserwacja, uwaga, głos, formuła, wniosek, teza, zdanie, opinia, pogląd, wypowiedź, informacja, deklaracja, sąd

Przykład:

Ku zdziwieniu wszystkich zebranych nie zgodziłem się ze stwierdzeniem prezesa. Moje spostrzeżenie było bowiem zupełnie inne.

Komentarze