Stwierdzić synonim

orzec, oświadczyć, poświadczyć, skonstatować, ustalić, uznać coś za pewne, zaświadczyć, zauważyć, zawyrokować

Przykład:

Sąd stwierdził, że spadek należy się żonie zmarłego. Rok później, po wniesieniu apelacji, sąd wyższej instancji orzekł, że prawowitym spadkobiercą jest jednak tylko syn mężczyzny.

Antonim: nie wziąć pod uwagę, wykluczyć

Komentarze