Stypa synonim

konsolacja

Przykład:

Nie planowaliśmy stypy po pogrzebie ojca, ale na cmentarzu pojawiło się tylu gości, że musieliśmy na szybko urządzić konsolację.

Komentarze