Sylaba synonim

zgłoska

Przykład:

Pamiętaj, żeby akcentować przedostatnią sylabę i nie przeciągać ostatniej zgłoski.

Komentarze