System synonim

1. Jako układ elementów

struktura, schemat, organizacja, zorganizowanie, architektura, układ, szyk, rozkład, rozłożenie, porządek, rozstawienie, rozstaw, plan, rozplanowanie, rozmieszczenie, ustawienie, formacja, konfiguracja, uszeregowanie, konstelacja 

Przykład:

Rośliny wykształciły własny system nerwowy, który jest zbliżony do zwierzęcego układu nerwowego.   

 

2. Jako sposób

metoda, metodyka, sposób, styl, mechanizm, procedura, praktyka, tryb, technika, tok postępowania, taktyka, strategia

Przykład:

W podstawowym systemie czasu pracy osoba zatrudniona otrzymuje wynagrodzenie za przepracowane godziny. Natomiast metoda zadaniowa polega na rozliczaniu się za wykonany projekt, zadanie. 

Antonim: bezsystemowość

 

3. Jako forma ustroju

reżim, ustrój, forma rządów

Przykład:

W 1921 r. Polacy opowiedzieli się za wprowadzeniem w Polsce ustroju demokratycznego. W tamtym czasie jawił im się on jako system idealny i możliwie odległy od reżimów autorytarnych. 

Komentarze