Szacunek synonim

1. Jako uznanie w stosunku do kogoś lub czegoś

uznanie, cześć, respekt, prestiż, renoma, estyma, atencja (przest.), rewerencja, mir, poważanie, uszanowanie, poszanowanie, chwała, nabożeństwo, hołd, posłuch, czołobitność, namaszczenie

Przykład: 

Szacunek jest istotnym elementem w relacjach międzyludzkich. Uznanie dla drugiej osoby można okazywać m.in. poprzez komplementy, pochwały czy aprobatę jej zachowań.  

Antonim: pogarda, lekceważenie

 

2. Jako przybliżone określenie wartości, wielkości czegoś

kalkulacja, oszacowanie, wycena, kosztorys, ocena, ewaluacja, rachuba, obrachunek, symulacja, wyliczenie, taksacja, otaksowanie 

Przykład:

Na podstawie wstępnych szacunków stwierdzam, że koszt realizacji projektu wyniesie ok. 10 tys. zł. Więcej informacji znajduje się w przesłanym kosztorysie

 

Komentarze