Szansa synonim

okazja, możliwość, sposobność, możność, widoki, perspektywy

Przykład:

Miał szansę na awans, ale nie skorzystał z tej okazji.

Antonim: przeszkody, utrudnienia, bariery, niemożność

Komentarze