Teoria synonim

koncepcja, koncept, idea, doktryna, system, myśl, teza, twierdzenie, sąd, przypuszczenie, przekonanie, przeświadczenie, stanowisko, mniemanie, pogląd, domysł, opinia, założenie

Przykład:

Twórcą teorii ewolucji jest Karol Darwin. W 1859 roku ten brytyjski przyrodnik opisał swoją koncepcję w dziele O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego.

Antonim: praktyka

Komentarze