Termin synonim

1. Jako data

czas, wyznaczony czas, data, data końcowa, godzina, okres, pora, moment, sezon, dzień

Przykład: 

Obawiam się, że nie zdążę wykonać zlecenia w umówionym terminie. Proszę o przesunięcie daty realizacji zadania o dwa dni. 

 

2. Jako wyraz o specjalnym znaczeniu

pojęcie, wyraz, słowo, określenie, definicja, sformułowanie, hasło

Przykład: 

Wyjaśnij termin nowe media, a następnie stwórz ilustrację nawiązującą do tego pojęcia. 

Komentarze