Tradycja synonim

dziedzictwo, kultura, obrzęd, obyczaj, obyczajowość, wzorzec postępowania, zwyczaj

Przykład:

Polacy przywiązują ogromną wagę do tradycji, dlatego obrzędy i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia kultywują od wielu lat.

Antonim: nowoczesność

Komentarze