Uczestnik synonim

1. Jako osoba biorąca w czymś czynny udział

aktywista, członek, działacz, kursant, seminarzysta, słuchacz, stowarzyszony

Przykład:

O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat. Kursant sam wybiera formę rozliczenia i określa terminy poszczególnych wpłat.

 

2. Jako osoba pełniąca jakąś funkcję

akcjonariusz, członek, partycypant, podmiot, strona, wspólnik

Przykład:

Listę z podpisami uczestników zgromadzenia akcjonariuszy dołączono do sporządzonego protokołu.

Komentarze