Udział synonim

1. Jako uczestnictwo w czymś

partycypacja, uczestnictwo, współuczestnictwo, współudział

Przykład:

Wszyscy powinniśmy brać czynny udział w podejmowaniu decyzji, które nas dotyczą. Takie aktywne uczestnictwo nazywamy partycypacją społeczną.

 

2. Jako wkład wspólnika

wkład

Przykład:

Wspólnicy mają równe prawa do udziału w majątku spółki, który tworzy m.in. wkład wniesiony przez każdego z nich.

Komentarze