Układ synonim

1. jako umowa

umowa, traktat, pakt, konwencja, przymierze, sojusz, ugoda, porozumienie, kontrakt, alians

Przykład:

Zwaśnione państwa podpisały wreszcie układ. Kłopot w tym, że zawarty traktat wcale nie był korzystny dla obu stron. 

Antonim: walka, rywalizacja, wrogość, niezgoda, napięcie

 

2. jako całość złożona z powiązanych elementów, ułożenie

system, szyk, struktura, konstelacja, aranżacja, ułożenie, kompozycja, siatka, kolejność, rozmieszczenie, zestawienie, uszeregowanie, sekwencja, rozplanowanie, aparat, organizm

Przykład:

Układ tej fotografii tylko sprawiał wrażenie chaosu. Tak naprawdę była to bardzo przemyślana kompozycja.  

Antonim: chaos, nieporządek, nieład, bałagan, bezład

 

3. jako wzajemne powiązanie

relacja, związek, układzik, zależność, stosunek

Przykład:

Układ partyjny przypominał spisek. Narzucone zależności były widoczne na pierwszy oka.

Komentarze