Ustalić synonim

1. W odniesieniu do podjęcia decyzji o ostatecznej formie, postaci lub przebiegu czegoś

określić, przyjąć, rozstrzygnąć, sformułować, sprecyzować, unormować, ustanowić, uszczegółowić, uzgodnić, wykrystalizować, wytyczyć, wyznaczyć, zakreślić, zdefiniować

Przykład:

Jeśli nie udało się ustalić, czy zmarły pozostawił długi, należy zastanowić się nad tym, czy lepiej będzie przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czy go odrzucić. Spadkobierców określa się na podstawie postanowienia sądu o nabyciu prawa do spadku.

Antonim: odrzucić

 

2. W odniesieniu do poznania prawdy

dociec, odgadnąć, odkryć, poznać, rozpoznać, rozpracować, rozszyfrować, rozwikłać, stwierdzić, wyjaśnić, wykryć, zgłębić, zidentyfikować, znaleźć

Przykład:

Nowoczesne metody kryminalistyczne umożliwiają ustalenie tożsamości ofiary na podstawie DNA, a tym samym na rozwikłanie zagadek sprzed lat.

 

3. W odniesieniu do umocnienia czegoś

skonsolidować, spoić, ugruntować, umocnić, utwierdzić, utrwalić

Przykład:

Ustalcie konkretne daty spotkań, to umocni waszą relację.

Komentarze