Użytkownik synonim

eksplorator, klient, konsument, najemca, odbiorca

Przykład:

Użytkownik mieszkania dokonuje drobnych napraw na własny koszt. W gestii najemcy leży również regulowanie rachunków za prąd i gaz.

Antonim: producent

Komentarze