W postaci synonim

pod postacią, w formie

Przykład:

Ofertę w przetargu należy złożyć w postaci elektronicznej. Dokumenty złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Komentarze