Wartość synonim

1. Jako wartość materialna

cena, koszt, opłata, stawka, taksa, taryfa, należność, suma, kwota

Przykład:

Na wartość tego obrazu składają się godziny wytężonej pracy oraz sława twórcy. Nic zatem dziwnego, że cena dzieła jest tak wysoka.  

Antonim: bezwartościowość

 

2. Jako znaczenie kogoś lub czegoś

autorytet, klasa, pozycja, ranga, rola, format, notowanie, renoma, udział, prestiż, siła, moc, estyma, splendor, zaszczyt, szacunek, poważanie, potęga, uznanie, istotność, waga, miara, format, kaliber, ważność, ważkość, doniosłość, znaczenie, wielkość, przełomowość, epokowość

Przykład: 

W naszej rodzinie zdanie dzieci ma wartość. Dzięki temu, że ich głos nie jest pozbawiony znaczenia, nie boją się one wyrażać swoich przekonań i poglądów. Wierzymy, że to zapewni im autorytet i szacunek w dorosłym życiu.  

Antonim: bezwartościowość, nieistotność

 

3. Jako właściwość czegoś

atrybut, własność, właściwość, przymiot, wyróżnik, symbol, istotna cecha, cecha, dominanta, rys

Przykład:

Wartością naszego produktu jest ponadprzeciętna wytrzymałość. Opinie klientów jasno pokazują, że to właśnie ta cecha przekonała ich do zakupu. 

Antonim: bezwartościowość

 

4. Jako zaleta

atut, blaski, zaleta, dobra strona, cnota, cecha dodatnia, pozytyw, mocna strona, mocny punkt, walor, plus

Przykład: 

Wartością, którą cenię w ludziach najbardziej, jest pracowitość. Wiem, że dzięki temu atutowi udaje im się osiągnąć sukces. 

Antonim: wada, defekt

 

5. Jako cecha stanowiąca wzór postępowania

zasada, reguła, przekonanie, etyka, moralność

Przykład: 

Dekalog określa wartości obowiązujące katolików. To dziesięć reguł, którymi należy się kierować w codziennym życiu. 

Antonim: bezwartościowość

Komentarze