Wartości synonim

etos, etyka, moralność, obyczaje, normy, wzorce postępowania, zasady, reguły

Przykład:

Życiowe wartości prowadzą nas ku przeznaczeniu. Bez jasno określonych wzorców postępowania próba osiągnięcia celu przypomina błądzenie we mgle.

Antonim: niemoralność

Komentarze