Warunki synonim

1. Jako okoliczności czegoś

kulisy, kuluary, położenie, realia, sytuacja, tło, uwarunkowania, okoliczności, rzeczywistość, czynniki, osnowa, otoczka, stan rzeczy, stan, otoczenie, dola

Przykład: 

Słabe warunki mieszkaniowe sprawiają, że mam opory przed zaproszeniem gości do domu. Ta niekomfortowa sytuacja nie ogranicza jednak moich kontaktów z przyjaciółmi. 

 

2. Jako zespół cech predysponujących do czegoś

predyspozycje, inklinacja, predylekcja, powołanie, kompetencja, dryg, dar, możliwości, zadatki, uzdolnienia, talent, skłonność, wrodzona zdolność, zmysł, żyłka, smykałka, umiejętności, iskra boża, lotność, błyskotliwość

Przykład:

Jesteś inteligentny, opanowany i dobrze zorganizowany. Jednym słowem, masz doskonałe warunki do podjęcia pracy jako pilot. Byłoby szkoda, gdybyś nie wykorzystał swoich predyspozycji w tym zawodzie.  

Antonim: niemożliwość, niezdolność, beztalencie (lekcew.)

Komentarze