Weryfikacja synonim

audyt, badanie, cenzura, egzamin, inspekcja, kontrola, lustracja, nadzór, oględziny, przegląd, sprawdzian, wizytacja

Przykład:

Zdobyta wiedza wymaga weryfikacji. W związku z tym w przyszłym tygodniu napiszecie sprawdzian.

Komentarze